Algemene Ledenvergadering, 10-10-2017

 

             Zijderveld, 20 september 2017               

 

Extra ledenvergadering Oranjevereniging Zijderveld

Dinsdag 10 oktober 2017 Aanvang 20.00 uur

in De Krooshof te Zijderveld

 

Uit een interne controle is gebleken dat de financiŽle cijfers niet overeenkomen met de getoonde cijfers van de jaren 2014, 2015, en 2016.             

Naar aanleiding hiervan is een onafhankelijk/extern adviseur gevraagd de financiŽle administratie te controleren en in kaart te brengen.  Het verslag hiervan zal worden getoond en besproken.

 

       Welkom en opening

       Vaststellen agenda

       Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 19 januari 2017

       Zaken naar aanleiding van de notulen

       Verslag financiŽle administratie

       Pauze

       Samenstelling bestuur/ Aftredend en niet herkiesbaar Pim Verweij

       Consequenties financiŽn / Feestweek 2018

       Rondvraag