Home

 

 

 Beste bezoeker welkom op de Oranje site van Zijderveld

 

                                                          Oranjevereniging Zijderveld
                                         secretariaat: Santcamp 22, 4122 GV Zijderveld
                           (tel.: 0345-641107, E-mail: info@oranjeverenigingzijderveld.nl)

 

 


Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
donderdag 16 januari 2014 om 20.15 uur in de kleine zaal van "De Krooshof”.

AGENDA
1. Opening en bestuursmededelingen

2. Vaststelling van de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering op donderdag
 17 januari 2013

3. Zaken n.a.v. de notulen

4. Sociaal jaarverslag 2013 (is te lezen op Jaarverslag 2013)    

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Verkiezing van de kascommissie lid/leden
                   Huidige kascommissie:   - Dhr. P van de Giessen
                                                       - Dhr. H Brouwer
                                                       - Dhr. W den Besten(reserve)

 Nieuwe kascommissie: -  Dhr. H Brouwer
                                  -   Dhr. den Besten
                                  -  vacature

7. Goedkeuring van de  jaarrekening 2013
 Het financieel verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

8. Evaluatie activiteiten 2013

9.  Activiteitenprogramma 2014
********   PAUZE   *******

10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar             : 
       
           
 Aftredend en niet herkiesbaar        : Jos Meydam, Cor de Wildt, Teus van Gelderen, Gerit de Leeuw en  
                                                      Jeroen Weverwijk door omstandigheden

Aangemelde bestuursleden             : Oscar Korshuize
                                         
11. Rondvraag

12. Sluiting

13. Volgende jaarvergadering: donderdag 15 januari 2015


Voor elk 10e lid wat op de vergadering komt is er een verrassing!!
        

                  Namens het bestuur,
                  Teus van Gelderen, secretaris

Voorlopig activiteiten programma 2014

Alles is onder voorbehoud van het nieuwe bestuur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vrijdag 25 April
    - Spelavond

Zaterdag 26 April
- Aubade
- Familie pannenkoeken eten
- Auto/Fietspuzzeltocht/beachvolleybal
- Playbackshow

Zondag 4 Mei/ ????????? eventueel met de kerkdienst
- Dodenherdenking

Vrijdag 29 Augustus
    - Ik hou van Zijderveld (spelavond)

Woensdag 3 September
    - Kindermiddag

Vrijdag 5 September
    - Hollandse / Apres ski avond

Zaterdag 6 September
- Jaarmarkt/familiedag/BBQ

 

 
 
Op vrijdag 6 december a.s. van 15.00 uur – 21.00 uur is het weer zover, een winterfair in "winterse sferen” nabij verenigingsgebouw de Krooshof op het plein Sidewende te Zijderveld.
Op de Winterfair kun je inspiratie opdoen voor de komende wintermaanden. Het is de plek om met het hele gezin de wintertijd in te luiden.
Onder het genot van o.a. glühwein, warme chocolademelk en erwtensoep kunnen de bezoekers langs een sfeervolle kramen een keuze maken uit een breed scala van "winterproducten”. wilt u zelf een nieuw product verkopen boek dan een kraam hier nu.
Dit jaar een demonstratie van oude ambachten
Zowel in de middag als in de avond volop vertier! In de avond wordt de winterfair muzikaal omlijst.
Na afloop van de winterfair, zo rond de klok van 21.00 uur is er in de Krooshof een Mega
APRÈS-SKIPARTY o.l.v. DJ REMCO & ROBIN. De entree is € 5,00. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben kun u altijd contact opnemen met één van de commissieleden van
de Winterfair:
Henk Brouwer  06 – 54 37 68 57 / 0345 641261
Rika Verweij    06 – 15 87 50 66 / 0345 642712
 
 
 
 

 

Het feest in Zijderveld is afgelopen,

maar niet zonder vuurwerk om 22.45 uur

 

Feest & Verlichtingsweek 2013

 
Eind van de maand op 29 augustus het begin van de verlichting / feestweek, deze duurt tot zaterdag 7 september.
Een paar hoogte punten in de feestweek: Wolter Kroes, Jettie Palletie en Guus Meeuwis look à like.
Zeskamp en op Zondag 1 september de Tentdienst.
De gym uitvoering van S.V.Z.en Q-music met de foute avond.
En voor de 32e keer de Jaarmarkt / familiedag en met als afsluiting de BBQ en optreden van het Zeemanskoor
 
 
Zie ook Boekje feestweek 2013.pdf
 
 
De website zal komende weken worden aangevuld met veel info over de Oranjevereniging,
en heel veel nieuws voor de komende Verlichting / Feestweek van 29 Augustus tot 7 September 
 
 
   even warm draaien met Wolter Kroes en Jettie Pallettie hier onder ?
  
 
    
 
  
 
   en Guus Meeuwis look à like.